Generation Capital

קרן התשתיות הסחירה (Listed Fund) הראשונה בישראל

הנגשת היתרונות הייחודיים
של עולם התשתיות עבור השוק הסחיר

השבחה

קביעת מדיניות השקעה על בסיס התאמות לדינמיקה ולהתפתחויות בשווקי המטרה, בהסתמך על הון אסטרטגי מחולל ובעל יכולות מגוונות לביצוע עסקאות חדשות, מצוינות בביצועים והשבחת נכסים קיימים

 

דיבידנדים

פורטפוליו נכסים המניבים תשואות דיבידנד גבוהות ביחס לתחומים ברמת סיכון דומה

סחירות

פלטפורמת השקעה סחירה בבורסה לני"ע בתל אביב

יציבות

פרופיל השקעה סולידי ומניב המאופיין בתזרימי מזומנים יציבים ומוגנים לטווח ארוך

שוק התשתיות

התפלת מים

המשך הקמת מתקני התפלה כמקור למענה לביקושים ולשיקום מקורות המים הטבעיים

התפלת מי ים הפכה בשנים האחרונות למקור מים שפירים משמעותי ולגורם המאפשר את שיקום מקורות המים הטבעיים. ממשלת ישראל קיבלה החלטה לקדם הקמת מתקני התפלה בהיקף הפקה של 1,100 מיליון מלמ"ק עד 2030 באופן אשר נדרש על מנת לספק את צריכת המים בישראל

סביבה

השקעות עתירות הון בצמצום היקף ההטמנה של פסולת

המדינה הציבה יעד של הגעה לרמת הטמנת פסולת בהיקף של כ-26% (ביחס לכ-80% כיום) בשנת 2030 באמצעות השקעות עתירות הון במתקני מיון, טיפול ושריפה (WTE) וטיפול קצה בזרמי פסולת.

תחבורה

סגירת הפער אל מול העולם באמצעות השקעות ענק בתשתיות תחבורה והמשך הפרטת התחבורה הציבורית

המשק הישראלי מפגר משמעותית אחרי מדינות מערביות בהיקף פריסת התשתיות, בדגש על תחבורה. על רקע זה, קיבלה הממשלה החלטות בנוגע להקצאת תקציבי ענק להשקעות הן בתשתיות תחבורה והן במערכות הסעת המונים. בנוסף, קיימת מגמה מתמשכת של הפרטת אשכולות תחבורה ציבורית למפעילים פרטיים

לוגיסטיקה
ובינוי זכייני

השקעות ענק בסקטור הציבורי והצבאי, בדגש על מכרזי PPP

בשנים האחרונות חל קידום פרויקטים של בינוי זכייני בהיקפים משמעותיים עבור הסקטור הצבאי והציבורי, בשיטת PPP. מלבד זאת, בתחום הלוגיסטיקה חלות השקעות עתק בבניית שני נמלי ים חדשים לצד הפרטת נמלים מסורתיים.

תקשורת ונתונים

המשך פריסת תשתיות תקשורת מתקדמות בדגש על רשתות סיבים אופטיים

השימוש הגובר באינטרנט מייצר יותר מידע ונתונים אשר נדרש לאגור ולנתח, לצד התפתחות השימוש בבינה המלאכותית כרוכים ביכולות מחשוב גבוהות ושירותי ענן. אלה מובילים לצורך רב בהקמה של תשתיות תקשורת כגון פריסת רשתות סיבים אופטיים וחוות שרתים (Data Centers)

שוק האנרגיה

ייצור חשמל

מעבר למשק מבוסס תחנות כח בגז טבעי פרטיות

בעקבות הרפורמה במשק החשמל מקודמים מכרזי הפרטה של מרבית תחנות הייצור הקונבנציונליות של חברת החשמל. בנוסף, משק החשמל הפרטי היזמי ממשיך להוות את הפתרון המשקי להקמת תחנות כח חדשות נדרשות, כאשר הפריסה של תשתיות הגז הטבעי מאפשרת את המשך הקמת תחנות כח מונעות בגז אשר נדרשות לטובת עמידה בגידול המתמשך בביקוש. עד מחצית העשור הקרוב 60% מהספק הייצור במשק עומד להיות בבעלות פרטית.

גז טבעי

גז טבעי הופך בימים אלו למקור האנרגיה המרכזי למשק

משק האנרגיה בישראל החל להתבסס רק בשנים האחרונות על גז טבעי כמקור אנרגיה משמעותי. הטריגר לשינוי היה שלוש תגליות גז טבעי משמעותיות לחופי ישראל לצד פריסה בהיקפי ענק של תשתיות תומכות בדמות תשתית צנרת ארצית ואזורית. בימים אלו הגז הטבעי הפך למקור אנרגיה המרכזי לייצור חשמל בעוד התעשייה המסורתית נמצאת בתהליך של מעבר מדלקים פוסיליים מזהמים לגז טבעי כמקור אנרגיה זמין, נקי ובעלות נמוכה.

אנרגיות
מתחדשות

צמיחה מהותית בהיקף האנרגיות המתחדשות במשק כחלק מהמגמה העולמית

המשק הישראלי חווה חדירה מואצת של תחום האנרגיות המתחדשות בדגש על אנרגיה סולארית (PV) עקב מדיניות רגולטורית מתמרצת וירידת מחירי ייצור החשמל בטכנולוגיות אלו, כחלק מהמגמה העולמית. יעדי הממשלה לשנת 2030 עומדים על הגעה ל-30% ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, ביחס לכ-5% בשנת 2019.

הפורטפוליו שלנו:

אנרגיה פוטו-וולטאית

אנרגיה פוטו-וולטאית

אנרגיות מתחדשות

אנרגיה פוטו-וולטאית

זכייני חלוקת גז טבעי Downstream

זכייני חלוקת גז טבעי Downstream

גז טבעי

זכייני חלוקת גז טבעי Downstream

ייצור חשמל - תחנות כוח

ייצור חשמל - תחנות כוח

ייצור חשמל

ייצור חשמל - תחנות כוח

היסעים ותחבורה ציבורית

היסעים ותחבורה ציבורית

תחבורה

היסעים ותחבורה ציבורית

טיפול, טיהור והתפלת מים ושפכים

טיפול, טיהור והתפלת מים ושפכים

מים ושפכים

טיפול, טיהור והתפלת מים ושפכים

מיון וקליטת פסולת וטיפול בקרקעות מזוהמות

מיון וקליטת פסולת וטיפול בקרקעות מזוהמות

פסולת וקרקעות מזהמות

מיון וקליטת פסולת וטיפול בקרקעות מזוהמות

צור קשר

אבא אבן 12, בניין D קומה 12, הרצליה

09 972 04 00

09 957 87 70

Office@generation.co.il